Fréttir


Ljósleiðarasæstrengur um Grindavíkurdjúp og Selvogsgrunn að Mölvík við Grindavík - 29.12.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Tengibraut á Hellu, Dynskálar-Miðvangur - 14.12.2011

Niðurstaða Skipulagsstofnunar er að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
Lesa meira

Efnistaka í landi Hvamms, Sveitarfélaginu Ölfusi - 6.12.2011

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 21. desember 2011
Lesa meira

Vestfjarðavegur milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, Reykhólahreppi og Vesturbyggð - 5.12.2011

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b.

Lesa meira

Varnargarðar í Jökulsá á Fjöllum, við Herðubreiðarlindir - 1.12.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Þverárnáma í Eyjafjarðarsveit

- 21.11.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun með athugasemdum

Lesa meira

Varp dýpkunarefna vegna viðhaldsdýpkunar í Landeyjahöfn, Rangárþingi eystra - 3.11.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að varp dýpkunarefna vegna viðhaldsdýpkunar í Landeyjahöfn skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Þríhnúkagígur í Kópavogsbæ - 7.10.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun með athugasemdum

Lesa meira

Lífalkóhól- og glýkólverksmiðju við Helguvík í Reykjanesbæ - 7.10.2011


Kynningartím stendur frá 7. október til 21. nóvember 2011.

Lesa meira

Rannsóknaborhola í fjallinu Keis í Kerlingafjöllum - 6.10.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að Rannsóknaborhola í fjallinu Keis í Kerlingarfjöllum skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Endurvinnsla álgjalls í Kapelluhrauni, Hafnarfirði - 6.10.2011

Framkvæmd ekki háð mati á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Snjóflóðavarnir við Klif á Patreksfirði - 5.10.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að gerð snjóflóðavarna við Klif á Patreksfirði skuli ekki  háð mati á
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna hér. Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráðherra og er kærufrestur til 8. nóvember 2011. Natríumklóratverksmiðja Kemíra á Grundartanga, Hvalfjarðarsveit - 20.9.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að ofangreind framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Ofanflóðavarnir neðan Gleiðarhjalla á Ísafirði - 20.9.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila um tillögu að matsáætlun með athugasemdum

Lesa meira

Natríumklóratverksmiðja Kemíra á Bakka við Húsavík, Norðurþingi - 20.9.2011

Skipulagsstofnun hefur úrskurðað að ofangreind framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Búlandsvirkjun, allt að 150 MW vatnsaflsvirkjun í Skaftártungu, Skaftárhreppi - 15.9.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu að matsáætlun með athugasemdum Lesa meira

Lífalkóhól- og glýkólverksmiðja við Helguvík, Reykjanesbæ - 1.9.2011

Kynningartími er frá 7. október til 21. nóvember 2011.

Lesa meira

Lífalkóhól- og glýkólverksmiðja við Helguvík, Reykjanesbæ - 1.9.2011

Kynningartími stendur frá 7. október til 21. nóvember 2011

Lesa meira

Ofanflóðavarnir neðan Gleiðarhjalla á Ísafirði - 18.8.2011

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 6. september 2011

Lesa meira

Þríhnúkagígur, Kópavogi. Aðgengi ferðamanna - aðkomuvegur, þjónustumiðstöð og aðstaða til skoðunar - 12.8.2011

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 30. ágúst 2011.

Lesa meira

Undirgöng undir Reykjanesbraut á móts við Straumsvík, Hafnarfjarðarbæ - 10.8.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að bygging undirganga á mótum Reykjanesbrautar og Víkurgötu (afleggjara að álverinu í Straumsvík) og gerð að- og fráreina við göngin, Hafnarfjarðarbæ, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 107/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Lífalkóhól- og glýkólverksmiðja við Helguvík, Reykjanesbæ - 2.8.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila um tillögu að matsáætlun með athugasemdum Lesa meira

Djúpvegur (61) um Seljalandsós og Seljalandsá í Álftafjarðarbotni, Súðavíkurhreppi - 28.7.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmd á Djúpvegi (61) um Seljalandsós og Seljalandsá í Álftafjarðarbotni, Súðavíkurbreppi, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 107/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Jarðborun, eftir heitu vatni, á Sveinseyrarhlíð í Tálknafirði, Tálknafjarðarhreppi - 28.7.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að borun eftir heitu vatni á Sveinseyrarhlíð í Tálknafirði, Tálknafjarðarhreppi, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Bugavirkjun í Hvalfjarðarsveit - 28.7.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurnýjun og stækkun Rjúkandavirkjunar í Snæfellsbæ skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.br.
Lesa meira

Hólmsárvirkjun, allt að 80 MW vatnsaflsvirkjun í Skaftárhreppi - 28.7.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um tillögu Landsvirkjunar og Orkusölunnar að matsáætlun Hólmsárvirkjunar í Skaftárhreppi.  Fallist er á tillöguna með athugasemdum. Ákvörðun Skipulagsstofnunar má skoða hér.

Rjúkandavirkjun í Snæfellsbæ, endurnýjun og stækkun - 21.7.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurnýjun og stækkun Rjúkandavirkjunar í Snæfellsbæ skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.br. Lesa meira

Förgun affallsvökva frá Svartsengi og Bláa lóninu, Grindavíkurbæ - 13.7.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að förgun affallsvökva frá Svartsengi og Bláa lóninu, Grindavíkurbæ skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Lífalkóhól- og glýkólverksmiðja, við Helguvíkurhöfn, Reykjanesbæ - 28.6.2011

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 15. júlí 2011.

Lesa meira

Hafnargerð í Sundahöfn í Reykjavík, Skarfabakki 2. áfangi - 27.6.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ávkörðun um að framkvæmd við 2. áfanga Skarfabakka í Sundahöfn, í Reykjavík, skuli ekki háð mati á umvherfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Afkastaaukning fiskimjölsverksmiðju Síldarvinnslunnar hf. í Helguvík, Reykjanesbæ - 27.6.2011

Skipulagsstofnunar hefur tekið ákvörðun um að afkastaaukning fiskimjölsverksmiðju Síldarvinnslunnar hf. í Helguvík, Reykjanesbæ, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. 

Lesa meira

Hólmsárvirkjun, allt að 80 MW vatnsaflsvirkjun í Skaftárhreppi - 23.6.2011

Hægt er að senda inn athugasemdir við tillögu að matsáætlun til 11. júlí 2011.

Lesa meira

Heitavatnsborhola og ný heitavatnspípa á Skarðdal og Siglufirði - 17.6.2011


Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 m.s.br.

Lesa meira

Eldi á 6.000 tonnum af laxi í sjókvíum í Reyðarfirði, Fjarðabyggð - 14.6.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum Lesa meira

Þorlákshafnarlínur 2 og 3 í Sveitarfélaginu Ölfusi - 27.5.2011

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b.  Stofnunin telur að helstu neikvæðu áhrif fyrirhugaðra framkvæmda verði sjónræns eðlis og áhrif á landslag. Það eigi einkum við um fyrirhugaða lagningu Þorlákshafnarlínu 3 frá tengivirki við Orustuhól á Hellisheiði öðru hvoru megin við Skálafell að Sandfelli.  Með lagningu línunnar væri verið  að raska stærstu landslagsheildunum á Hengils- og Hellisheiðarsvæðinu sem enn eru ósnortnar en með auknu raski á Hengilssvæðinu hefur verndargildi ósnortinna og lítt snortinna svæða þar farið vaxandi. Skipulagsstofnun telur því ótvírætt að lagning Þorlákshafnarlínu 3 muni hafa verulega neikvæð áhrif á landslag og muni rýra talsvert útivistargildi svæðisins í kringum Skálafell sem Sveitarfélagið Ölfus hefur skilgreint sem hverfisverndarsvæði vegna útivistar. Skipulagsstofnun telur að leggja eigi háspennulínur sem mest um þegar röskuð svæði eða í grennd við núverandi mannvirki eins og gert er ráð fyrir í tilfelli Þorlákshafnarlínu 2 eða að öðrum kosti eigi að stefna að því að leggja nýjar línur samsíða eins og áætlað er í tilfelli fyrirhugaðra lína frá Sandfelli að Þorlákshöfn.

 

Lesa meira

Eldi á senegalflúru við Reykjanesvirkjun HS Orku,Reykjanesbæ - 19.5.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Fjarðalax ehf. Eldi á 1.500 tonnum af laxi, í sjókvíum í Fossfirði, Vesturbyggð - 6.5.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eldi á 1.500 tonnum af laxi, að meðaltali á ári, á vegum Fjarðalax ehf. í Fossfirði, Vestubyggð, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Efnistaka í Skútum í Hörgárbyggð - 27.4.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun með athugasemdum.

Lesa meira

Framleiðsla á 3.000 tonnum af laxi í sjókvíum í Arnarfirði á vegum Arnarlax ehf. - 27.4.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Axarvegur og Hringvegur í Skriðdal og um Berufjarðarbotn - 20.4.2011

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum Axarvegar og Hringvegar um Skriðdal og Berufjarðarbotn samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. Helstu niðurstöður Skipulagsstofnunar eru að fyrirhugaðar framkvæmdir muni hafa verulega neikvæð áhrif á stórbrotið og tilkomumikið landslag á 6-7 km kafla í Berufjarðardal. Skipulagsstofnun telur ótvírætt að vegna landslagsaðstæðna á svæðinu sé ekki mögulegt að koma fyrir vegamannvirki, af því umfangi sem fyrirhugað er, sem gæti á nokkurn hátt fallið að landslaginu og sem hefði ekki í för með sér varanlegar breytingar á landslagi og ásýnd svæðisins. Þá telur Skipulagsstofnun að veglagning um Berufjarðarbotn sem mun raska leirum muni hafa verulega neikvæð og óafturkræf áhrif á fugla og leirur sem njóta sérstakrar verndar skv. lögum um náttúruvernd.

Lesa meira

Hólmsárvirkjun, Búlandsvirkjun og flutningskerfi raforku frá þeim að byggðalínu, Skaftárhreppi - 7.4.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að ofangreindar framkvæmdir skuli ekki háðar sameiginlegu mati.
Lesa meira

Sjóvarnargarður í Óslandi, Höfn í Hornafirði - 7.4.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum
Lesa meira

Þverárnáma í Eyjafjarðarsveit - 1.4.2011

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 25. október 2011.

Lesa meira

Vestfjarðarvegur milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði - 24.3.2011

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu Vegagerðarinnar að matsáætlun með athugasemdum.
Lesa meira

Borgarfjarðarbraut (50) um Reykjadalsá í Borgarbyggð - 15.3.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning nýs vegar um Reykjadalsá í Borgarbyggð skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Efnistaka í Bolaöldum í Sveitarfélaginu Ölfusi - 1.3.2011

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar samkvæmt lögum nr. 106/2000.

Lesa meira

Förgun affallsvökva frá Svartsengi og Bláa lóninu, Grindavíkurbæ - 1.3.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að förgun affallsvökva frá Svartsengi og Bláa lóninu skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Breyting á legu jarðstrengs frá Bjarnarflagi að Kröflustöð, Skútustaðahreppi - 10.2.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdim skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum Lesa meira

Sjóvarnir í Þorlákshöfn, austan hafnar og neðan golfvallar - 9.2.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
Lesa meira