Fréttir


Þorlákshafnarlínur 2 og 3 í Sveitarfélaginu Ölfusi - 27.5.2011

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b.  Stofnunin telur að helstu neikvæðu áhrif fyrirhugaðra framkvæmda verði sjónræns eðlis og áhrif á landslag. Það eigi einkum við um fyrirhugaða lagningu Þorlákshafnarlínu 3 frá tengivirki við Orustuhól á Hellisheiði öðru hvoru megin við Skálafell að Sandfelli.  Með lagningu línunnar væri verið  að raska stærstu landslagsheildunum á Hengils- og Hellisheiðarsvæðinu sem enn eru ósnortnar en með auknu raski á Hengilssvæðinu hefur verndargildi ósnortinna og lítt snortinna svæða þar farið vaxandi. Skipulagsstofnun telur því ótvírætt að lagning Þorlákshafnarlínu 3 muni hafa verulega neikvæð áhrif á landslag og muni rýra talsvert útivistargildi svæðisins í kringum Skálafell sem Sveitarfélagið Ölfus hefur skilgreint sem hverfisverndarsvæði vegna útivistar. Skipulagsstofnun telur að leggja eigi háspennulínur sem mest um þegar röskuð svæði eða í grennd við núverandi mannvirki eins og gert er ráð fyrir í tilfelli Þorlákshafnarlínu 2 eða að öðrum kosti eigi að stefna að því að leggja nýjar línur samsíða eins og áætlað er í tilfelli fyrirhugaðra lína frá Sandfelli að Þorlákshöfn.

 

Lesa meira

Eldi á senegalflúru við Reykjanesvirkjun HS Orku,Reykjanesbæ - 19.5.2011

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Fjarðalax ehf. Eldi á 1.500 tonnum af laxi, í sjókvíum í Fossfirði, Vesturbyggð - 6.5.2011

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eldi á 1.500 tonnum af laxi, að meðaltali á ári, á vegum Fjarðalax ehf. í Fossfirði, Vestubyggð, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira