Fréttir


Kísilmálmverksmiðja í Þorlákshöfn - 16.12.2010

Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila með athugasemdum.
Lesa meira

Strandavegur (634) milli Djúpvegar og Geirmundarstaðavegar, Strandabyggð - 10.12.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning Strandavegar (634), Djúpvegur-Geirmundarstaðavegur, í Strandabyggð skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Varp dýpkunarefna vegna viðhaldsdýpkunar í Landeyjahöfn - 29.11.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að fyrirhuguð framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Álver, jarðhitavirkjanir og háspennulínur í Þingeyjarsýslum - 25.11.2010

Skipulagsstofnun hefur lokið álitsgerð vegna fjögurra verkefna auk sameiginlegs mats á umhverfisáhrifum þeirra.
Lesa meira

Breyttur opnunartími og bráðabirgðainngangur - 5.11.2010

Varanleg breyting á opnunartíma og bráðabirgðainngangur

Lesa meira

Norðausturvegur, breytt lega og ný tenging við þéttbýlið á Vopnafirði - 4.11.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að fyrirhuguð framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Framkvæmdir við inngang á Laugavegi 166 - 1.11.2010

Næstu daga verður unnið að breytingum á inngangi í húsnæði Skipulagsstofnunar.
Lesa meira

Endurvinnsla Efnaferils ehf. í Grindavík - 8.10.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að fyrirhuguð starfsemi skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Skálasvæði við Hvanngil, Rangárþingi ytra - 23.9.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdir á skálasvæði við Hvanngil, Rangárþingi ytra

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum.

 

Lesa meira

Skálasvæði við Hrafntinnusker, Rangárþingi ytra - 23.9.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdir á skálasvæði við Hrafntinnusker, Rangárþingi ytra

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum.

  Lesa meira

Endurvinnsla/jarðgerð Íslenka gámafélagsins ehf. í Hellislandi, Sveitarfélagið Árborg - 14.9.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurvinnsla/jarðgerð Íslenska gámafélagsins ehf. í Hellislandi, Sveitarfélaginu Árborg, skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 m.s.br.

Lesa meira

Ný skipulagslög samþykkt á Alþingi - 13.9.2010

Frumvarp umhverfisráðherra til nýrra skipulagslaga hefur verið samþykkt. Lögin kveða á um fjölda nýmæla en markmið þeirra er að auka skilvirkni, sveigjanleika og gæði við gerð skipulags. Lögin gera ráð fyrir aukinni þátttöku almennings við gerð skipulagsáætlana og í þeim er kveðið á um landsskipulagsstefnu þar sem stjórnvöld móta heildstæða sýn í skipulagsmálum. 


Sjá frétt á heimasíðu umhverfisráðuneytisins

Lesa meira

Samráðsfundur Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga 16.-17. sept. Sértilboð á gistingu og kvöldverði - 10.9.2010

Skráning hefur farið ágætlega af stað og eru horfur á að þátttaka verði góð, fáir þátttakendur þó komnir frá Austurlandi og Vestfjörðum.

Vakin er athygli á sértilboði á gistingu í eins manns herbergi kr. 7000, tveggja manna herbergi kr 11.250 og kvöldverður kr 4.800.

Munið að panta gistingu og kvöldverð með pósti á netfangið reykholt@fosshotel.is og setjið "vegna Skipulagsstofnunar" í viðfangið (subject)

Ökugerði á MotoPark-svæðinu í Reykjanesbæ - 26.8.2010

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að bygging ökugerðis á MotoPark-svæðinu í Reykjanesbæ skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.


Lesa meira

Vegir að Héðinsfjarðarvatni, Fjallabyggð - 25.8.2010

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að vegir að Héðinsfjarðarvatni skuli ekki háðir mati á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Breyting á legu Búðarhálslínu 1, Ásahreppi og Rangárþingi ytra - 4.8.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að breyting á legu Búðarhálslínu 1, Ásahreppi og Rangárþingi ytra, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 m.s.br.

Lesa meira

Viðbót við Snjóflóðavarnir í Bolungarvík - 4.8.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að viðbót við snjóflóðavarnir í Bolungarvík skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Opið hús -Þorlákshafnarlínur 2 og 3, 220 kV í Sveitarfélaginu Ölfusi - 4.8.2010

Landsnet mun hafa opið hús fimmtudaginn 5. ágúst milli kl 16:00 og 20:00 í Ráðhúskaffi, Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn. Kynning á verkefninu verður kl. 17:00. Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Landsnets,www.landsnet.is og á vef Eflu verkfræðistofu, www.efla.is.  Hægt er að gera athugasemdir við frummatsskýrslu til og með 27. ágúst 2010.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast Skipulagsstofnun eigi síðar en 27. ágúst 2010.

Líparítvinnsla í Hvalfirði - 23.7.2010

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar samkvæmt lögum nr. 106/2000. Skipulagsstofnun telur að fyrirhuguð stækkun efnistökusvæðisins komi til með að hafa nokkur neikvæð sjónræn áhrif þar sem náman mun verða sýnilegri frá fleiri sjónarhornum. Hins vegar er um tiltölulega umfangslitla stækkun að ræða miðað við stærð núverandi námu og efnistökusvæðið er ekki á svæði sem nýtur verndar m.a. með tilliti til fjölbreytileika landslags. Skipulagsstofnun telur að draga megi úr neikvæðum sjónrænum áhrifum með því að koma í veg fyrir að námusvæðið verði opnað að Miðsandsárgili. Þá telur stofnunin að áhrif framkvæmdanna muni verða nokkuð neikvæð fyrir þá sem stunda útivist í nágrenni efnistökusvæðisins vegna ónæðis af völdum hávaða við vinnslu og efnisflutninga og að einhverju leyti vegna sprenginga.

Verið er að vinna efni í námunni úr allsérstæðri og fágætri jarðmyndun á landsvísu en fyrir liggur að vinnslan mun raska litlum hluta myndunarinnar á svæðinu þannig að stærstur hluti hennar verður áfram óhreyfður. Neikvæð áhrif eru þó óhjákvæmilega nokkur vegna sérstöðu jarðmyndunarinnar.

Lesa meira

Endurskoðun á tilskipun um mat á umhverfisáhrifum - 9.7.2010

Kynningartími til 24. september 2010 Lesa meira

Lagning nýs vegar að efnistökusvæði í Húsaborg, Vestur-Húnaþingi - 28.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning nýs vegar að efnistökusvæði í Húsaborg, Vestur-Húnaþingi skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Skálasvæði við Emstrur í Rangárþingi eystra - 28.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að uppbygging skálasvæðis við Emstrur í Rangárþingi eystra skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Endurvinnsla á álgjalli á Grundartanga, Hvalfjarðarsveit - 25.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurvinnsla á álgjalli á Grundartanga í Hvalfjarðarsveit, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Endurvinnsla á stáli á Grundartanga, Hvalfjarðarsveit - 25.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurvinnsla á stáli á Grundartanga, Hvalfjarðarsveit, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Neysluvatnslögn Flóahrepps frá Selfossi að Ruddakróki - 24.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning neysluvatnslagnar frá Selfossi að Ruddakróki, Flóahreppi, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.
Lesa meira

Austurleið (F-923) um Hrafnkelsdal, Fljótsdalshéraði - 11.6.2010

Fallist er á tillögu að matsáætlun með athugasemdum.

Lesa meira

Snæfellsnesvegur (54) um Fróðárheiði, frá Valavatni til Útnesvegar (574) - 11.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að uppbygging Snæfellsnesvegar um Fróðárheiði, frá Valavatni að Útnesvegi, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Aukin framleiðsla á bleikju og laxaseiðum hjá Fiskeldinu Haukamýrargili ehf., Norðurþingi - 11.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að aukin framleiðsla á bleikju og laxaseiðum hjá Fiskeldinu Haukamýrargili ehf., Norðurþingi, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Dettifossvegur (862), breyting á tengingum að Hólmatungum og Vesturdal/Hljóðaklettar - 10.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að breyting frá Dettifossvegi að Hólmtungum og Vesturdal/Hljóðaklettum skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

Lesa meira

Skálasvæði við Álftavatn í Rangárþingi ytra - 10.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að uppbygging skálasvæðis við Álftavatn í Rangárþingi ytra skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Varp dýpkunarefna vegna Landeyjahafnar - 10.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að varp dýpkunarefna vegna Landeyjahafnar skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Stækkun Mjólkárvirkjunar, Ísafjarðarbæ - 8.6.2010

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að stækkun Mjólkárvirkjunar, Ísafjarðarbæ skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Greiðsla kostnaðar vegna aðalskipulagsgerðar - 16.3.2010

Skipulagsstofnun vekur athygli sveitarstjórna á því að þann 29. janúar 2010 synjaði umhverfisráðherra staðfestingu aðalskipulags Flóahrepps að hluta annars vegar og aðalskipulagsbreytingar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi hins vegar. Ástæða þess að umhverfisráðherra synjaði um staðfestingu er sú að Landsvirkjun hafði tekið þátt í kostnaði við aðalskipulagsgerð, en í niðurstöðu ráðherra segir m.a.: Lesa meira

Tilmæli til sveitarfélaga - Ekki nægir fyrir sveitarstjórnir að staðfesta fundargerðir án umræðu - 1.3.2010

Skipulagsstofnun vekur athygli sveitarfélaga á úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála frá 7. sept. 2009, í máli nr. 114/2008 (Aspargrund), en þar segir meðal annars í niðurstöðukafla:
Lesa meira

Skipulagsvefsjá - 23.2.2010

Skipulagsstofnun hefur opnað svokallaða Skipulagsvefsjá sem er rafrænt gagnasafn skipulagsáætlana sem varðveittar eru hjá stofnuninni. Lesa meira

Rannsóknaboranir í Gjástykki, Þingeyjarsveit - 19.2.2010

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. Helstu niðurstöður eru þær að fyrirhugaðar framkvæmdir við rannsóknaboranir komi til með að hafa nokkuð neikvæð og varanleg áhrif á hraun frá Kröflueldum á afmörkuðu svæði. Lesa meira