Fréttir


Nýjar flæði-og kerbrotagryfjur á hafnarsvæði við Grundartanga - 17.12.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að förgun skilgreinds úrgangs í nýjar flæði- og kerbrotagryfjur á hafnarsvæði við Grundartanga skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Efnistaka á Kollstaðamóum, Fljótsdalshéraði - 6.12.2012

Skipulagsstofnun telur að verkefnið skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Lesa meira

Fráveita affallsvatns frá orkuverinu í Svartsengi til sjávar, Grindavíkurbæ - 23.11.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að fráveita affallsvatns frá orkuverinu í Svartsengi til sjávar, Grindavíkurbæ, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Kísilkarbíðverksmiðja á Bakka við Húsavík - 23.11.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila með athugasemdum
Lesa meira

Minnum á frest til að skila athugasemdum við tillögu að landsskipulagsstefnu 2013-2024 - 5.11.2012

Í samræmi við 6. mgr. 11. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 auglýsir Skipulagsstofnun hér með tillögu að landsskipulagsstefnu 2013-2024 ásamt umhverfisskýrslu.
Lesa meira

Breyting á hafnarsvæði í Vestmannaeyjum - 16.10.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að breyting á hafnarsvæði í Vestmannaeyjum, er varðar athafnasvæði bræðslu Ísfélags Vestmannaeyja, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Efnstaka í landi Hvamms, Sveitarfélaginu Ölfusi - 15.10.2012

Skipulagsstofnun hefur gefið álit á umhverfisáhrifum vegna efnistöku í Hvammi í Ölfusi.
Lesa meira

Kísilverksmiðja í Helguvík, Reykjanesbæ - 12.10.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu að matsáætlun með athugasemdum.
Lesa meira

Lagning 66 og 19 kV jarðstrengja og ljósleiðara, á milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar - 9.10.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning 66 og 19 kV jarðstrengja og ljósleiðara á milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar, Snæfellsbæ og Grundarfjarðarbæ skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum

Lesa meira

Kísilmálmverksmiðja Thorsil á Bakka við Húsavík - 18.9.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu að matsáætlun með athugasemdum
Lesa meira

Rannsóknaboranir í Eldvörpum, Grindavíkurbæ - 14.9.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að borun rannsóknahola í Eldvörpum, Grindavíkurbæ, skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum m.s.br.

Lesa meira

Lagning vetrarvegar við Útnesveg í Snæfellsjökulsþjóðgarði - 12.9.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að Lagning vetrarvegar við Útnesveg í Snæfellsjökulsþjóðgarði skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Allt að 800 kW virkjun í Svelgsá í Helgafellssveit - 7.9.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
Lesa meira

Ofanflóðavarnir á Fáskrúðsfirði - 6.9.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að Ofanflóðavarnir á Fáskrúðsfirði skuli ekki  háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Þríhnúkagígur - kynningarfundur - 20.8.2012

Kynningarfundur verður á miðvikudaginn 22. ágúst kl. 16:30
Lesa meira

Þríhnúkagígur, Kópavogi. Aðkomuvegur, aðstaða til skoðunar og þjónustubygging - 8.8.2012

Kynningartími stendur frá 9. ágúst til 21. september 2012.

Lesa meira

Urðunarsvæði á Búðaröxl, Vopnafirði - 31.7.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu að matsáætlun með athugasemdum
Lesa meira

Breyting á legu Þeistareykja- og Hólasandslínu við Bakka, Norðurþingi - 26.7.2012

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum.
Lesa meira

Sorpurðun í landi Tjarnarlands á Fljótsdalshéraði - 23.5.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun með athugasemdum

Lesa meira

Gaslögn vegna metanvinnslu á Glerárdal, Akureyri - 17.5.2012

Skipulagsstofnun telur að gaslögn vegna metanvinnslu á Glerárdal skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Lesa meira

Sorpurðun í landi Tjarnarlands á Fljótsdalshéraði - 25.4.2012

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 14. maí 2012

Lesa meira

Breiðadalsvirkjun, 500 kW virkjun í landi Veðrarár 2 í Önundarfirði - 18.4.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrfium.
Lesa meira

Lagning 66 kV jarðstrengs milli Húsavíkur og Þeistareykja - 17.4.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning 66 kV jarðstrengs á milli Húsavíkur og Þeistareykja skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Allt að 7.000 tonna ársframleiðsla á eldisfiski í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi, Ísafjarðarbæ, Strandabyggð og Súðavíkurhreppi - 11.4.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að allt að 7.000 tonna ársframleiðsla á eldisfiski í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi (blandað eldi þorsks og laxfiska eða eldi einnar tegundar), Ísafjarðarbæ, Strandabyggð og Súðavíkurhreppi skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Lagning heitavatnspípu frá Reykjum í Húnavatnshreppi um Blönduós og Skagabyggð að Skagaströnd - 2.4.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning heitavatnspípu frá Reykjum í Húnavatnshreppi um Blönduósbæ, Skagabyggð og að Skagaströnd skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Stækkun aflþynnuverksmiðju Becromal, Akureyri - 22.3.2012

Skipulagsstofnun hefur ákvarðað að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Lesa meira

Efnistaka að Björgum II í Hörgársveit - 29.2.2012

Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila með athugasemdum
Lesa meira

Eldi á bleikju í Galtalæk, Rangárþingi ytra - 10.2.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eldi á allt að 200 tonnum af bleikju á ári í Galtalæk, Rangárþingi ytra, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum. Lesa meira

Kísilmálmverksmiðja PCC á Bakka við Húsavík - 2.2.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila að tillögu að matsáætlun með athugasemdum.
Lesa meira

Dalsbraut, frá aðkomuvegi að Lundarskóla að Miðhúsabraut, Akureyrarbæ - 26.1.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að lagning Dalsbrautar, frá aðkomuvegi að Lundarskóla að Miðhúsabraut, Akureyrarbæ, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Eldi á bleikjuseiðum og borra í Fellsmúla, Rangárþingi ytra - 19.1.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eldi á allt að 100 tonnum af bleikjuseiðum og 250 tonnum af borra í Fellsmúla, Rangárþingi ytra, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum.

Lesa meira

Tenging Hólmsár- og Búlandsvirkjana með háspennulínum - 18.1.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila um tillögu að matsáætlun með athugasemdum.

Lesa meira

Efnistaka í Hvammsnámu, í landi Hvamms, Sveitarfélaginu Ölfusi - 11.1.2012

Skipulagsstofnun hefur fallist á tillögu framkvæmdaraðila um tillögu að matsáætlun með athugasemdum.

Lesa meira

Akureyrarflugvöllur, gerð flughlaðs - 5.1.2012

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að gerð flughlaðs á Akureyrarflugvelli skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum

Lesa meira