Fréttir


19.5.2017

Metanólverksmiðja CRI í Svartsengi, Grindavík

Mat á umhverfisáhrifum - álit Skipulagsstofnunar

Skipulagsstofnun hefur gefið álit um umhverfisáhrif verksmiðjunnar

Skipulagsstofnun hefur lokið álitsgerð vegna metanólverksmiðju CRI í Svartsengi, Grindavík samkvæmt lögum nr. 106/2000. 

Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrsla CRI eru aðgengileg hér. Álitið liggur einnig frammi hjá Skipulagsstofnun.

 

Í matsskýrslu kemur fram að starfsemi CRI felist í því að nýta koldíoxíðútblástur frá orkuveri HS Orku. Gasið er hreinsað og látið hvarfast við vetni sem framleitt sé með rafgreiningu úr vatni. Afurðin, metanól, er nýtt sem eldsneyti. CRI hefur starfrækt metanólverksmiðju í Svartsengi við Grindavík frá árinu 2011.  Fram kemur að á tilraunatímabili frá 2011-2014 hafi framleiðslugetan verið 4 tonn af metanóli á dag. Síðan hafi verið ákveðið að ráðast í stækkun verksmiðjunnar þannig að framleiðslugeta færi í 12 tonn á sólarhring. 

Skipulagsstofnun telur að rekstur metanólverksmiðju CRI í Svartsengi muni hafa óveruleg áhrif á umhverfið. Mestu skiptir að þannig hefur verið gengið frá niðurdælingu frárennslis frá starseminni að ekki er líklegt að hún spilli ferskvatni. Í matsskýrslu hefur verið greint frá þeim hættum sem kunna að fylgja starfseminni og flutningi afurða og því svarað skilmerkilega til hvaða mótvægisaðgerða og viðbragðsáætlana er unnt að grípa ef eitthvað fer úrskeiðis. Framkvæmdin felur ekki í sér að brjóta þurfi óraskað land undir starfsemina og því eru áhrif á náttúrufar óveruleg. Mannvirki eru vel sýnileg en eru í næsta nágrenni við mannvirki orkuvers HS Orku í Svartsengi sem eru mun meiri að umfangi. Starfsemin felur í sér bindingu á koldíoxíði og að afurðin, metanól, verði notuð sem íblöndunarefni í eldsneyti í stað jarðefnaeldsneytis. Það markmið hefur augljóslega jákvæð áhrif á loftslag.