Fréttir


7.1.2013

Breyting á skipulagslögum - Lagabreyting nr. 135/2012

Þann 31. desember 2012 tók gildi breyting á skipulagslögum nr. 123/2010 um þann tímafrest sem sveitarstjórn hefur til að birta auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda um samþykkt deiliskipulags. Lagabreytingin nr. 135/2012 tekur til allra deiliskipulagstillagna í málsmeðferð, svo sem í vinnslu, í auglýsingu og kynningu. Lagabreytingin tekur einnig til deiliskipulagsáætlana  sem þegar hafa verið samþykktar í sveitarstjórn en minna en þrír mánuðir voru frá samþykkt sveitarstjórnar við gildistöku lagabreytingarinnar 31. desember sl. Nýr tímafrestur, sem er ár, reiknast frá því að athugasemdafresti á auglýstri tillögu lýkur, þ.e. fyrir nýtt deiliskipulag eða verulega breytingu á deiliskipulagi. Þegar um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi reiknast ársfresturinn frá samþykkt sveitarstjórnar á breytingunni.

Vakin er athygli á að lagabreytingin er ekki afturvirk og mun því ekki taka til deiliskipulagstillagna sem við áramót voru þegar ógildar vegna ákvæðis  2.mgr. 42. gr. skipulagslaga um tímafresti sem voru í gildi fyrir lagabreytinguna. Þær deiliskipulagstillögur þarf að auglýsa að nýju skv. 41. gr. skipulagslaga.

2. mgr. 42. gr. skipulagslaga verður svohljóðandi:
Hafi auglýsing um samþykkt deiliskipulags ekki verið birt í B-deild Stjórnartíðinda innan árs frá því að athugasemdafresti tillögu til deiliskipulagsins lauk telst deiliskipulagið ógilt og fer þá um það í samræmi við 41. gr.

Við 4. mgr. 44. gr. skipulagslaga bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
Hafi auglýsing um óverulega breytingu á deiliskipulagi ekki verið birt í B-deild Stjórnartíðinda innan árs frá samþykki sveitarstjórnar telst breytingin ógild.