Fréttir


  • Torgið forsíðumynd

12.9.2022

Sérfræðingur í skipulagsgerð og staðarmótun

Laust starf á aðalskipulagssviði

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við fjölbreytt verkefni í skipulagsmálum með áherslu á aðal- og svæðisskipulag. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt viðfangsefni og getu til að leysa verkefni bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð

Ráðgjöf og leiðbeiningar um skipulagsgerð sveitarfélaga, sérstaklega varðandi gerð og afgreiðslu aðal- og svæðisskipulags. Ýmis verkefni við stefnumótun, miðlun, leiðbeiningar og kynningarmál um skipulagsmál, sérstaklega tengt gerð aðal- og svæðisskipulags. Þátttaka í vinnu við þróun leiðbeininga, laga og reglugerða á sviði skipulagsmála.

Hæfniskröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem á sviði borgarhönnunar, arkitektúrs eða skipulagsfræði. Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi er æskileg. Þekking á opinberri stjórnsýslu á sviði skipulagsmála. Færni í notkun landfræðilegra upplýsingakerfa. Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum. Frumkvæði, skapandi hugsun og metnaður til að ná árangri. Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót. Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum. Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir frá ráðningu.

Nánari upplýsingar veitir

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 20. september 2022. Sótt er um starfið hér. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og Hildur J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).