Fréttir


14.12.2022

Staðfesting á Aðalskipulagi Ásahrepps 2020 - 2032

Skipulagsstofnun staðfesti 14. desember 2022 Aðalskipulag Ásahrepps 2020-2032 sem samþykkt var í hreppsnefnd 18. maí 2022.

Við gildistöku aðalskipulagsins fellur úr gildi Aðalskipulag Ásahrepps 2010 – 2022 ásamt síðari breytingum. Samhliða tekur gildi skrá yfir vegi í náttúru Íslands, sem samþykkt var á sama fundi hreppsnefndar.

Málsmeðferð var samkvæmt 30. - 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagið á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar það hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.