Fréttir


5.6.2019

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Akraness vegna Smiðjuvalla

Skipulagsstofnun staðfesti, 4. júní 2019, breytingu á Aðalskipulagi Akraness 2005-2017 sem samþykkt var í bæjarstjórn 14. maí 2019.

Breytingin nær til Smiðjuvallasvæðis milli Esjubrautar, Akranesvegar og Þjóðbrautar og felst í samræmingu á skilmálum á athafnasvæðum, auk þess sem iðnaðarsvæði I6 fyrir aðveitustöð er fært til og verslunar- og þjónustusvæði V9 er stækkað lítillega.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.