Fréttir


  • Bolafjall, Bolungarvík

3.7.2020

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Bolungarvíkur vegna Bolafjalls

Skipulagsstofnun staðfesti 2. júlí 2020 óverulega breytingu á Aðalskipulagi Bolungarvíkur 2008-2020 sem samþykkt var í bæjarstjórn 9. júní 2020.

Í breytingunni felst að svæði blandaðar landnotkunar verslunar og þjónustu og svæðis fyrir þjónustustofnanir á Bolafjalli stækkar úr 8,8 ha í 11,5 ha.

Málsmeðferð var óveruleg breyting á aðalskipulagi samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda