Fréttir


  • Screenshot-2023-07-18-131208

18.7.2023

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Hörgársveitar vegna Moldhaugaháls

Skipulagsstofnun staðfesti, 18. júlí 2023, breytingu á Aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024 sem samþykkt var í sveitarstjórn 23. febrúar 2023.

Í breytingunni felst að athafnasvæði (AT1) og afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF2) eru stækkuð og sett um þau skipulagsákvæði varðandi mannvirkjagerð og starfsemi m.a. í tengslum við áformaða safnastarfsemi. Landbúnaðarsvæði minnkar sem stækkun svæðanna nemur. Einnig er afmörkun efnistökusvæði (E5) og skógræktar og landgræðslusvæðis (SL3) breytt.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.