5.12.2017

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur vegna íbúðarbyggðar í Norðlingaholti

Skipulagsstofnun staðfesti þann 23. nóvember 2017 breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, sem samþykkt var í borgarráði 12. október 2017.

Í breytingartillögunni felst að landnotkun á 3 ha svæði, sem nú er skilgreint sem athafnasvæði (AT3) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB47). Íbúðum er fjölgað og skilgreindur nýr byggingarreitur fyrir íbúðarsvæði.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna í Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar hún hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.