Fréttir


  • Aðalskipulag Reykjavíkur, sértæk búsetuúrræði

10.3.2021

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar vegna sértækra búsetuúrræða

Skipulagsstofnun staðfesti, 10. mars 2021, breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem samþykkt var í borgarráði 11. febrúar 2021.

Í breytingunni felst að í greinargerð aðalskipulagsins er bætt við ákvæðum um sértæk búsetuúrræði sem geta verið heimil innan tiltekinna landnotkunarsvæða.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.