Fréttir


  • Hæðargarður

31.7.2020

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Skaftárhrepps vegna landnotkunarbreytinga í landi Hæðargarðs

Skipulagsstofnun staðfesti 30. júlí 2020 breytingu á Aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010-2022, sem samþykkt var í sveitarstjórn 19. október 2019.

Í breytingunni felst að afmörkun íbúðarsvæðis ÍB-6 er breytt og afmörkuð eru tvö ný íbúðarsvæði, þ.e. ÍB-7 og ÍB-8. Jafnframt er afmarkað nýtt verslunar- og þjónustusvæði V-10 og opið svæði til sérstakra nota Ú-12. Með breytingunni minnkar frístundabyggð (F-4 Hæðargarðsvatn) og landbúnaðarsvæði að hluta.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.