• Svínhólar í Lóni

3.12.2020

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar vegna hótels í landi Svínhóla í Lóni

Skipulagsstofnun staðfesti, 3. desember 2020, breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030, sem samþykkt var í bæjarstjórn 8. október 2020.

Í breytingunni felst að landbúnaðarlandi í landi Svínhóla er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu (VÞ49). Á svæðinu er m.a. gert ráð fyrir hóteli fyrir 203 gesti, 20 íbúðarhúsum, starfsmannaaðstöðu og fleiri þjónustubyggingum sem tengjast hótelstarfseminni. Jafnframt er sett fram stefna um vatnsból og vatnsverndarsvæði, skógrækt og legu háspennustrengs frá aðveitustöð á Hólum.

Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.