Fréttir


13.2.2020

Staðfesting á breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra

Skipulagsstofnun staðfesti, 13. febrúar 2020, breytingu á Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 sem samþykkt var í sveitarstjórn 12. desember 2019.

Í breytingunni felst að skipulagsákvæðum fyrir landnotkunarreit VÞ-239 á Brúnum 1 er breytt á þann veg að heimilað byggingarmagn eykst úr 115 m2 í 340 m2.

Málsmeðferð var samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hægt verður að nálgast aðalskipulagsbreytinguna á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar þegar breytingin hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.