• Lógó Skipulagsstofnunar

15.3.2017

Starf sérfræðings í stefnumótun og skipulagsgerð

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á sviði stefnumótunar og þróunar.

Meðal helstu verkefna sviðsins er gerð landsskipulagsstefnu auk þróunar upplýsinga-, gagna- og gæðamála stofnunarinnar. Stórt verkefni sem fellur þar undir er þróun og innleiðing stafræns skipulags. Um fullt starf er að ræða og er byrjunartími samkomulagsatriði.

Starfssvið:

  • Vinna að landsskipulagsstefnu og framfylgdarverkefnum hennar.
  • Vinna að upplýsinga- og gagnamálum, svo sem rafrænni stjórnsýslu og stafrænu skipulagi.
  • Þátttaka í öðrum greiningar- og stefnumótunarverkefnum.
  • Þátttaka í gerð leiðbeininga og þróun verklags.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Meistaragráða sem nýtist í starfi , svo sem skipulagsfræði, landfræði, umhverfisfræði eða verkfræði. 
  • Reynsla af stefnumótun og greiningu tölfræðilegra upplýsinga.
  • Þekking og reynsla af vinnslu landupplýsinga (GIS).
  • Færni í mannlegum samskiptum.
  • Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
  • Frumkvæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.


Umsóknarfrestur er til og með 27. mars n.k.

Umsóknir skulu berast til Capacent www.capacent.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.