Fréttir


 • Afgreiðsla Skipulagsstofnunar Borgartúni 7b

4.3.2019

Sviðsstjóri, stefnumótun og þróun

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða í spennandi starf sviðsstjóra á sviði stefnumótunar og þróunar. Meðal helstu verkefna þess eru vinna að landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulagi.

Starfssvið:

 • Ábyrgð og umsjón með verkefnum stofnunarinnar sem varða stefnumótun og þróun, þ.m.t. gerð og framfylgd landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulags, miðlun upplýsinga og fagþekkingar og rannsóknar- og þróunarstarf
 • Dagleg stjórnun á sviðinu
 • Ábyrgð og umsjón með áætlanagerð fyrir sviðið
 • Samskipti við samstarfsaðila og hagsmunaaðila
 • Þátttaka í stefnumótun fyrir stofnunina

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun ásamt framhaldsgráðu sem nýtist í starfi
 • Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af stefnumótun eða þróunarverkefnum á sviði skipulagsgerðar eða umhverfismála
 • Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum og metnaður til að ná árangri
 • Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg
 • Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • Gott vald á íslensku, í ræðu og riti

 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2019. Allar nánari upplýsingar er að finna á capacent.com/s/13013