Fréttir


 • Lógó Skipulagsstofnunar

7.10.2020

Teymisstjóri landupplýsinga

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða teymisstjóra landupplýsinga til að vinna að og leiða fjölbreytt verkefni við vinnslu, greiningu og miðlun skipulags og umhverfismats í vefsjám og landupplýsingakerfum.

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni og getu til að leysa verk á eigin spýtur og í samstarfi við aðra. Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni

 • Ábyrgð á þróun og rekstri landfræðilegra gagnasafna Skipulagsstofnunar og miðlun upplýsinga úr þeim, svo sem í skipulagsvefsjá.
 • Ábyrgð á þróun og rekstri vefgátta, til skila á gögnum inn í landfræðileg gagnasöfn, svo sem vegna skila á stafrænu skipulagi.
 • Ábyrgð á gerð uppdrátta og landfræðilegra upplýsinga við gerð landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulags.
 • Ábyrgð á vinnslu annarra korta og landupplýsinga fyrir útgáfu á vegum stofnunarinnar.
 • Þátttaka í stefnumótun, áætlanagerð og skipulagningu verkefna.
 • Samstarf við utanaðkomandi aðila á sviði landupplýsinga.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf sem nýtist í starfi.
 • Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af stafrænni skipulagsgerð, uppbyggingu og þróun landfræðilegra gagnasafna og þróun og rekstri vefsjáa.
 • Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum.
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
 • Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
 • Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
 • Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
 • Góð enskukunnátta.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir frá ráðningu.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 19. október 2020

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Skipulagsstofnun starfar á grundvelli skipulagslaga, laga um skipulag haf- og strandsvæða, laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um umhverfismat áætlana og heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

Hjá stofnuninni ríkir góður starfsandi og í boði er góð starfsaðstaða.